Historia

Livskraft startade 1998 i S:ta Clara Kyrka i Stockholm av Sten Streiffert som under sin fängelsetid fann en personlig kristen tro och under 8 månader hade frigång från fängelset till kyrkan. Han engagerade sig i deras verksamhet bland hemlösa, missbrukare och andra utsatta människor.

Av egen erfarenhet visste han att alla inte har det stöd eller får den hjälp som behövs för att klara av ett liv utan droger och kriminalitet. Det behövdes ett nätverk av människor och samarbete med och mellan myndigheter, organisationer och kyrkor med engagerade människor.

Utifrån detta startades Livskraft som ett projekt under ett år i Clara Kyrka i Stockholm. Under den tiden påbörjades uppbyggnaden av Livskrafts fängelsearbete och kunde efter projekttidens slut stå på egna ben, föreningen Livskraft bildades.