Vårt arbete

Livskraft Sverige är en ideell förening som arbetar på kristen grund. Vi arbetar med Arbetsintegrerade Sociala Företag som erbjuder arbetsträning genom de sociala företagen/kooperativen.

Livskraft är en hjälporganisation som stödjer och hjälper människor utifrån deras livssituation. Livskraft består av en riksorganisation och olika lokala enheter. Riksorganisationen har sin bas i Sollentuna.

Arbetet är grundat utifrån intagna i fängelse, frigivna och deras anhöriga men innefattar alla som lever i utsatthet och är i behov av hjälp på olika sätt utifrån varje enskild persons behov.

Livskrafts arbetssätt är att bygga en god relation med den som söker hjälp och att vara en medvandrare på vägen, finnas i alla skeden och ge hopp och konkret hjälp här och nu och för framtiden.

När det gäller fängelsearbetet, är kontakten och stödet för varje person viktig under hela fängelsevistelsen, inför frigivningen och därefter när man vill förändra sitt liv och leva utan droger och kriminalitet. Därför besöker Livskraft regelbundet fängelser och häkten för att möta människorna där och deras behov.

Riksföreningen har till syfte att övergripande arbeta på nationell nivå med att stimulera, utbilda och utveckla lokala enheter inom Livskraft för frigivna och långtidsarbetslösa. Etablera olika mötesplatser för de som behöver vår hjälp och vårt stöd i Livskrafts anda och om möjligt ge ekonomiska bidrag till de lokala enheterna.

Livskraft arbetar ständigt med att bygga upp och utveckla stödjande nätverk. Därför är det viktigt att bygga goda relationer och samarbeten med olika myndigheter, kyrkor, föreningar, organisationer, skolor och enskilda människor i samhället som vill engagera sig för människor i utsatthet och utanförskap.

Huvudmålet för alla verksamheter inom Livskraft är att motverka utanförskap och social isolering, oavsett orsakerna till utanförskapet.

Livskraft är brukarstyrt vilket innebär att makten och inflytandet över verksamheterna ligger hos de människor som själva arbetar i de olika företagen.

Café Livskraft

Café Livskraft på Kapellvägen 2 i Sollentuna är en del av Livskraft Sverige i samverkan med Edsvikskyrkan. Till Kaféet som har en välkomnande rofylld miljö med personlig stil är alla välkomna. Här är alla lika värdefulla och viktiga och möts just utifrån sin egen situation.

Här finns hembakat fikabröd för alla smaker, lunchalternativ som pajer och matiga våfflor till humana priser. Försäljning av keramikprodukter med märket ”Made in Jail” som tillverkas på fängelserna är också en uppskattad del av det som finns i Kaféets utbud.

Kaféet fungerar även som besöksplats vid permissioner och som arbetsträning vid frigång, fotboja eller efter fängelsetiden. Arbetsuppgifterna är traditionella utifrån Kaféverksamheten men kan också innehålla andra uppgifter kopplat till kyrkan.

Det kan även omfatta stöd i kurativa och själavårdande samtal, hjälp i myndighetskontakter, självhjälpsgrupper av olika slag, föreläsningar, musikkaféer, sinnesrogudstjänster och andra sammankomster är goda mötesplatser som ger stöd och kraft i vardagen.

Kvinnoprojektet Livskraft Stockholm

Under 22 år har Livskraft regelbundet besökt Kvinnofängelset Färingsö på Ekerö. Utifrån möten med kvinnorna där genom åren kom önskan att starta ett kvinnoprojekt som kan ge dem möjlighet att komma in i samhället genom arbetsträning, arbete, bostad och positiv gemenskap. Med bas och utgångspunkt på kafé Livskraft har en Tankesmedjegrupp för kvinnor som vi möter i vårt nätverk påbörjats. I gruppens gemenskap finns möjlighet att bygga relationer, känna stöd, uppmuntran, forma nya tankar och i samverkan med Livskraft hitta fram till ett liv utan droger och kriminalitet.

I detta sammanhang kan man få hjälp att starta arbetsintegrerade social företag/kooperativ som driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete, rehabilitering och delaktighet för människor med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

På den öppna avdelningen på Kvinnofängelset Färingsö har vi påbörjat en mindre Tankesmedja-grupp som även den är kopplat till ”Kvinnoprojektet Livskraft Stockholm”.

Efter frigivningen eller under verkställighet har vi kontakt med frivård och socialtjänster för de som vill ha hjälp. Det kan handla om:

Boende

Vi planerar nu att skapa boenden av olika slag och träningslägenheter/lägenheter för de som har behov av det.

Från bidragstagare till företagare

Många människor med fängelsebakgrund och tidigare missbruk samt långtidsarbetslösa står utanför arbetsmarknaden och den skaran växer. De flesta vill och kan arbeta men vägen in är i många fall stängd.

Vi i Livskraft arbetar 100 % av vår förmåga. Vårt mål är bl.a. att starta och driva Arbetsintegrerade Sociala Företag med hjälp och stöd av varandra.

Allt överskott återinvesteras för att skapa fler företag/arbeten och bostäder. Det betyder att vi har sociala mål med vårt företagande. Affärsmässighet kombineras med demokrati, egenmakt och en positiv gemenskap.

Socialt ansvar

Livskraft lägger tyngdpunkt på det sociala ansvaret i samhället. Vi vill skapa möjligheter och bidra med nya tankar, idéer och lösningar som kan leda till etablering av Arbetsintegrerade Sociala Företag.

Drogfritt

Drogfrihet, omfattar alla former av alkohol och narkotika och gäller alla personer med beroende- problematik. Alla våra arbets- och gemenskapsaktiviteter är självklart drogfria.

Våra företag

Livskraft planerar även för verksamheter/arbetsuppgifter inom exempelvis: